The service quality-satisfaction link revisited : exploring asymetries and dynamics

T. Falk, M. Hammerschmidt, J.J.L. Schepers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

99 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The service quality-satisfaction link revisited : exploring asymetries and dynamics'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie