The service life of axial piston pumps with anti friction bearings

W.M.J. Schlösser, P. Wüsthof

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)632-641
  TijdschriftHydraulic pneumatic power
  Volume14
  Nummer van het tijdschrift166
  StatusGepubliceerd - 1968

  Citeer dit