The separation performance and capacity of zigzag air classifiers at high particle feed rates

G.G. Rosenbrand

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

  3320 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
  Begeleider(s)/adviseur
  • Tels, M., Promotor
  • Ebert, F., Promotor, Externe Persoon
  • Senden, M.M.G., Co-Promotor
  Datum van toekenning25 mrt. 1986
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1986

  Citeer dit