The selectivity of n-hexane hydroconversion on MOR-, MAZ-, and FAU-type zeolites

Sofia Calero, Merijn Schenk, David Dubbeldam, Theo L.M. Maesen, Berend Smit

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelpeer review

26 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The selectivity of n-hexane hydroconversion on MOR-, MAZ-, and FAU-type zeolites'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen