The selective oxidation of olefins over multicomponent molybdate catalysts

M.W.J. Wolfs

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

138 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • van Hooff, J.H.C., Promotor
  • Schuit, George, Promotor
Datum van toekenning4 okt 1974
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1974

Citeer dit