The sealing and lubrication principles of plain radial lip seals : an experimental study of local tangential deformations and film thickness

H.J. Leeuwen, van, M.A. Wolfert

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

  22 Citaten (Scopus)
  157 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'The sealing and lubrication principles of plain radial lip seals : an experimental study of local tangential deformations and film thickness'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Engineering en materiaalwetenschappen