The scalar feed

J.K.M. Jansen, M.E.J. Jeuken, C.W. Lambrechtse

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

280 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)22-30
TijdschriftAEÜ, Archiv fuer Elektronik und Übertragungstechnik
Volume26
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 1972

Citeer dit