The role of water in the oxidation of CO over gold supported on TiO2 : a DFT study

A. Hussain, J. Gracia, J.W. Niemantsverdriet, B.E. Nieuwenhuys

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

Abstract only.
Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the XIth Netherlands Catalysis and Chemistry Conference (NCCC XI), 01-03 March 2010, Noordwijkerhout
Plaats van productieNoordwijkerhout
Pagina's312-312
StatusGepubliceerd - 2010

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'The role of water in the oxidation of CO over gold supported on TiO2 : a DFT study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit