The role of university-based centers in services marketing research: an empirical assessment

M. Birgelen, van, J.C. Ruyter, de, M.G.M. Wetzels

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelFrontiers in Services Marketing
RedacteurenR.T. Rust, S. Brown, V.A. Zeithaml
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit