The role of the evaporating microlayer and dry surfance areas in boiling

H.J. Ouwerkerk, van

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

284 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Applied Physics and Science Education
Begeleider(s)/adviseur
  • Vries, de, D.A., Promotor
Datum van toekenning15 dec. 1970
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1970

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit