The role of the cobalt promoter in hydrodesulfurization

J.P.R. Vissers, V.H.J. Beer, de, R. Prins

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)347-350
TijdschriftPreprints - American Chemical Society, Division of Petroleum Chemistry
Volume32
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 1987

Citeer dit