The role of surfactant in controlling particle size and stability in the miniemulsion polymerization of polymeric nanocapsules

A.J.P. Zyl, van, D. Wet-Roos, de, R.D. Sanderson, B. Klumperman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

45 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The role of surfactant in controlling particle size and stability in the miniemulsion polymerization of polymeric nanocapsules'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry

Material Science

Chemical Engineering

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science