The role of recycled waste glass incorporation on the carbonation behaviour of sodium carbonate activated slag mortar

G. Liu (Corresponding author), M. V.A. Florea, H. J.H. Brouwers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'The role of recycled waste glass incorporation on the carbonation behaviour of sodium carbonate activated slag mortar'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen

Zaken en Economie