The role of random wave impedance in electric field estimations inside reverberation chambers

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The role of random wave impedance in electric field estimations inside reverberation chambers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen