The role of predevelopment activities in the relationship between market orientation and performance.

F. Langerak, E.J. Hultink, H.S.J. Robben

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

85 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)295-309
Aantal pagina's14
TijdschriftR&D Management
Volume34
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2004
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit