The role of policy in shielding, nurturing and enabling offshore wind in The Netherlands (1973-2013)

B. Verhees, R.P.J.M. Raven, F. Kern, A.G. Smith

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresOther

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit