The role of personality and learning to teach orientations on the effect of synchronous coaching of trainee teachers

R.W. Hooreman, P.A.M. Kommers, W.M.G. Jochems

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Originele taal-2Engels
  TijdschriftThe Teacher Trainer
  Volume21
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusGepubliceerd - 2007

  Citeer dit