The role of perception in physics and of physics in perception

H.B.G. Casimir

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'The role of perception in physics and of physics in perception'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Fysica en Astronomie