The role of perception in physics and of physics in perception

H.B.G. Casimir

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)S1-S3
  TijdschriftIPO Annual Progress Report
  Volume2
  Nummer van het tijdschriftsupplement
  StatusGepubliceerd - 1967

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'The role of perception in physics and of physics in perception'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit