The role of non-epistemic values in engineering models

S. Diekmann, M.B. Peterson

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

24 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The role of non-epistemic values in engineering models'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Arts and Humanities

Mathematics