The role of Ni in sulfided carbon-supported Ni-Mo hydrodesulfurization catalysts

S.M.A.M. Bouwens, N. Barthe-Zahir, V.H.J. Beer, de, R. Prins

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

17 Citaten (Scopus)
67 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The role of Ni in sulfided carbon-supported Ni-Mo hydrodesulfurization catalysts'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen