The role of lipid-associated sialic acid (LSA) and prostate specific antigen (PSA) in the follow-up of prostatic cancer

U. Meyer, C. Dierig, N. Katopodis, C.H.M.M. Bruijn, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The role of lipid-associated sialic acid (LSA) and prostate specific antigen (PSA) in the follow-up of prostatic cancer'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science