The role of intuitive judgements in risk perception: the effects of negative associations and trust on risk perception of hydrogen systems

F.N.H. Montijn - Dorgelo, C.J.H. Midden

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelSRA Europe
Plaats van productieComo
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit