The role of fluid in fractured porous media

F. Irzal

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

684 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mechanical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • de Borst, René, Promotor
  • Remmers, Joris J.C., Co-Promotor
  • Huyghe, Jacques M.R.J., Co-Promotor
Datum van toekenning4 nov 2013
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-3502-6
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit