The role of fear and threat in communication risk scenarios and the need for actions: effect of fear on information processing

A.L. Meijnders, C.J.H. Midden, H.A.M. Wilke

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelInternational Climate Change Conference
Plaats van productieAmsterdam
UitgeverijElsevier
Pagina's1387-1392
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit