The role of executive processes in prospective memory tasks

S.M. Berg, van den, H.A.G. Aarts, C.J.H. Midden, B. Verplanken

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

21 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)511-533
TijdschriftEuropean Journal of Cognitive Psychology
Volume16
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit