The role of elongational viscosity in the mechanism of drag reduction by polymer additives

J.M.J. Toonder, den, F.T.M. Nieuwstadt, G.D.C. Kuiken

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

41 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The role of elongational viscosity in the mechanism of drag reduction by polymer additives'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry

Immunology and Microbiology

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology