The role of conditioning in shooting techniques

F.R. Hoog, de, R.M.M. Mattheij

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

  Originele taal-2Engels
  TitelNumerical boundary value ODEs (Proc. Int. Workshop, Vancouver, Canada 1984), Prog. Sci. Comput. 5
  Pagina's21-54
  StatusGepubliceerd - 1985

  Citeer dit