The role of cobalt and nickel in hydrodesulfurization : promoters or catalysts?

V.H.J. Beer, de, J.C. Duchet, R. Prins

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

114 Citaten (Scopus)
119 Downloads (Pure)

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)369-372
Aantal pagina's4
TijdschriftJournal of Catalysis
Volume72
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1981

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'The role of cobalt and nickel in hydrodesulfurization : promoters or catalysts?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  • Citeer dit