The role of carbon and oxygen in the transient behaviour of iron catalysts in Fischer-Tropsch synthesis

W. Dijk, van

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

262 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • van der Baan, Hessel, Promotor
  • Ponec, Vladimir, Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning2 jun 1981
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1981

Citeer dit