The role of ambient intelligence in future lighting systems

D. Aliakseyeu, J. Mason, B.W. Meerbeek, H.A. Essen, van, S.A.M. Offermans

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The role of ambient intelligence in future lighting systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Neuroscience