The role of agent autonomy in using decision support systems at work

Anna Sophie Ulfert (Corresponding author), Conny H. Antoni, Thomas Ellwart

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
43 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The role of agent autonomy in using decision support systems at work'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science