The role of a research and development institute in the development and diffusion of technology

B. Bongenaar, A. Szirmai

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

163 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The role of a research and development institute in the development and diffusion of technology'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen