The right blend of R & D : the third Coatings Science International Conference in Noordwijk, Netherlands

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

Samenvatting

Dirk Meine: The third Coatings Science International Conference took place from 25 to 29 June in Noordwijk, Netherlands, and was again well supported by some 114 attendees/ Thirty-three technical papers plus poster presentations from university and industrial coatings reserch offered an interesting overview of the current state of scientific developments.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2-3
Aantal pagina's2
TijdschriftEuropean Coatings Journal
Volume2007
Nummer van het tijdschrift9
StatusGepubliceerd - 2007

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The right blend of R & D : the third Coatings Science International Conference in Noordwijk, Netherlands'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit