The rheology of gas fluidized powders as determined in a vertical standpipe

G. Langenberg-Schenk, van den

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

  247 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
  Begeleider(s)/adviseur
  • Rietema, K., Promotor
  • van Swaaij, W.P.M., Promotor
  Datum van toekenning18 jun 1982
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1982

  Citeer dit