The response of human mesenchymal stem cells to osteogenic signals and its impact on bone tissue engineering

Ramakrishnaiah Siddappa, Hugo Fernandes, Jun Liu, Clemens van Blitterswijk, Jan de Boer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenAcademicpeer review

62 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The response of human mesenchymal stem cells to osteogenic signals and its impact on bone tissue engineering'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen