The residue phenomenon and its impact on the theory of hearing = Le phenomene du residu et ses consequences sur la theorie de l'ouie

J.F. Schouten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

2 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The residue phenomenon and its impact on the theory of hearing = Le phenomene du residu et ses consequences sur la theorie de l'ouie'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts and Humanities

Engineering

Mathematics

Psychology

Nursing and Health Professions