The replacement operation for CCP programs

M. Bertolino, S. Etalle, C. Palamidessi

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

  Originele taal-2Engels
  Titel1999 Joint Conference on Declarative Programming (Proceedings AGP'99, L'Aquila, Italy, September 6-9, 1999)
  RedacteurenM.C. Meo, M. Vilares Ferro
  Pagina's441-454
  StatusGepubliceerd - 1999

  Citeer dit