The renormalization transformation for two-type branching models

D.A. Dawson, A. Greven, W.Th.F. Hollander, den, R. Sun, J.M. Swart

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
66 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'The renormalization transformation for two-type branching models'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Zaken en Economie