The removal of gallium from the lattice of MF1-gallosilicates as studied by 71Ga M.A.S-N.M.R spectroscopy

C.R. Bayense, J.H.C. Hooff, van, A.P.M. Kentgens, J.W. Haan, de, L.J.M. Ven, van de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

38 Citaten (Scopus)
123 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The removal of gallium from the lattice of MF1-gallosilicates as studied by 71Ga M.A.S-N.M.R spectroscopy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Material Science