The removal of dichloromethane from waste gases in a biological trickling filter

R.M.M. Diks, S.P.P. Ottengraf

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1485-1488
  Aantal pagina's4
  TijdschriftMededelingen van de Faculteit Landbouwwetenschappen, Universiteit Gent
  Volume55
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit