The relevance of vowel length categories for the articulatory timing in Dutch stressed words

I.H. Slis, S.G. Nooteboom

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'The relevance of vowel length categories for the articulatory timing in Dutch stressed words'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicine and Dentistry