The relevance of vowel length categories for the articulatory timing in Dutch stressed words

I.H. Slis, S.G. Nooteboom

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)44-47
  TijdschriftIPO Annual Progress Report
  Volume4
  StatusGepubliceerd - 1969

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'The relevance of vowel length categories for the articulatory timing in Dutch stressed words'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit