The relevance of kinetic architecture for the future set out through one project

K.G. Kamman, J. Westra, J.C.T. Voorthuis, M.R. Maurer, J.J.N. Lichtenberg

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageProfessioneel

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the Annual Meeting at Adaptables 2006, 3-5 juli 2006, Eindhoven, The Netherlands
RedacteurenF. Scheublin, A.D.C. Pronk, A. Borgard, R. Houtman
Pagina's10.276-10.279
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit