The relative weight of manufacturing and services in Europe : an innovation perspective

C. Castaldi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

62 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The relative weight of manufacturing and services in Europe : an innovation perspective'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie

Sociale wetenschappen

Medicijnen en Levenswetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen