The relative contributions of muscle deformation and ischaemia to pressure ulcer development

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

517 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The relative contributions of muscle deformation and ischaemia to pressure ulcer development'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen