The relation between the solid state properties and the colloid chemical behaviour of zinc oxide

E.H.P. Logtenberg

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

438 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Stein, H.N., Promotor
  • Lyklema, J., Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning23 dec 1983
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1983

Citeer dit