The relation between the load, duration, and steam penetration capacity of a surface steam sterilization process: a case study

Josephus P.C.M. van Doornmalen (Corresponding author), Ralph A.C. van Wezel, Klaas Kopinga

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'The relation between the load, duration, and steam penetration capacity of a surface steam sterilization process: a case study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen