The relation between the electromyographic activity, the force exerted and the lenght of the m. biceps under static conditions

J. Vredenbregt, W.G. Koster, J.M. Westhoff

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Aantal pagina's1
TijdschriftActa Physiologica et Pharmacologica Neerlandica
Volume14
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 1966
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit