The relation between enzyme, substrate and product

L.A.A.E. Sluyterman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The relation between enzyme, substrate and product'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.